ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560

18 กรกฎาคม 2560 นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง

18-%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b21 18-%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2-2 18-%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2-3