ประชุมคณะกรรมการ “โครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ” ภายใต้การกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

21 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการ “โครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ” ภายใต้การกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคม จังหวัดระยอง อาคารสมาคมการเกษตรระยอง

21-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%991 21-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%992 21-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%993