ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด

นายเสรี จิรัฐพิกาลพงศ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวล า 13.30 น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a33 %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a31