ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6

18 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

18-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1 18-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e2 18-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e3