ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว จังหวัดระยอง

26 เมษายน 2560 นายแดน ปรีชา รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%991 %e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%992 %e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%993