ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดระยอง

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดระยอง วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง

 %e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%991 %e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%992