ประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 3/2560

ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 (9) วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 -14.00 ณ Meeting Room 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%991