ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 โดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองร่วมกับ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ฐานรากเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างยุค 4.0

S__6332418 S__6332419