ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560(15)

ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560(15) วันที่ 26 มิถุนายน 2560  เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ Meeting Room 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

%e0%b8%81%e0%b8%aa11 %e0%b8%81%e0%b8%aa2