ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2560

ดร. วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%841 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%842 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%843 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%844