ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560(13)

ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560(13) วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Meeting room 1-2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%971