ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%842 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%841