ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดระยอง

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดระยอง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระยอง

%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a31 %e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a32 %e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a33