ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระยอง

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระยอง วันที่ 14 มิถุนาย น 2560 เวลา 9.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%903 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%901 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%902