ประชุมการอุทรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

นายธีระศักดิ์ ตั้งจิตเอื้อบุญ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการอุทรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a31