ประชุมกรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง

3 พฤษภาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมกรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง ครั้งที่ 3/2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%902 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%903 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%901