ประชุมกรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง

27 เมษายน 2560 นายแดน ปรีชา รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมกรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องเกาะแก้ว ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง

%e0%b8%ab%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%991 %e0%b8%ab%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%992 %e0%b8%ab%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%993