นาย สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเข้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ และส่วนราชการ

S__5898268 S__5898269 S__5898270 S__5898271 S__5898272 S__5898273 S__5898274 S__5898275 S__5898276 S__5898277