จัดการฝึกอบรมเทคนิคภาษาอังกฤษเบื้องต้น 30 ชั่วโมงจำนวน28คน ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน,2-6 กรกฏาคม พ.ศ.2561

s__84181007 s__84181008