งานเสวนา “ทำธุรกิจให้เติบโตและมีกำไรอย่างยั่งยืน”

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และคณะกรรมการ ร่วมงานเสวนา “ทำธุรกิจให้เติบโตและมีกำไรอย่างยั่งยืน” วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องเกาะแก้ว1-2 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง โดยในงานนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเป็นผู้กล่าวต้อนรับ

smi1 smi2