งานสัมมนา “เปิดเมืองอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยกลไก EEC”

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมงานสัมมนา “เปิดเมืองอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยกลไก EEC” วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน และประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b7 %e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b4 %e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b9 %e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b5 %e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b8