คุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จ. ระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 25 ธค.62