คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์ นำคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง