กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการให้บริการด้วยรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา เปิดตัว!!! รถโดยสารใหม่ 3 เส้นทาง เพิ่มทางเลือก สะดวก คล่องตัวทุกการเดินทาง

cde7a38d1f6e0d04661703bfd32f332b72122bceba8e42d80c2c6d87ade4a68f5a1ab3fe28f8ede3a922c8334a4c1af1d0b425b6114b1a4c16bc37f84c8a0638d93cfd86ca37f2a947fd7147dac7b468