ติดต่อเรา

ที่อยู่      140/20  ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง 
         จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000

โทรศัพท์   038-017594 โทรสาร 038-619016

อีเมลล์     information@fti-rayong.com