ค้นหาสมาชิก

ลำดับเลขที่สมาชิกบริษัทประกอบกิจการผู้แทนลำดับที่ 1ผู้แทนลำดับที่ 2ผู้แทนลำดับที่ 3
1สน126883P รีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายนายประกอบ อารีย์ชนนายชนันท์ธิพัฒน์ อารีย์ชนนางสาวลัดดาวัลย์ อารีย์ชน
2สน12269กงพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดกลึงโลหะนายกลกิจ สุวิมลนายกลวัชร สุวิมล
3สน13459กรุงเทพไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กนายวรรัตน์ ตุลยานันต์นายอาทิตย์ ศิริขันธ์
4ทน3632กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัดกระแสไฟฟ้านายยุทธพงษ์ นาครักษานายชัยยุทธ ชูเชิดนายวิทยา วิเวกแว่ว
5สน13362แกรนด์ เทค พรีซิชั่น แมนนูแฟคเตอริ่ง(ไทยแลนด์) จำกัดท่อเหล็กนายยิง เจ๋อ เจิง
6สน4873แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัดพลาสติกคอมพาวด์นายสมเจน สุขศรีพานิชย์นายประกอบ จินดามณีพลนายคารม พิมพา
7สน10532แกลงแพคกิ้งวู้ด จำกัดพาเลทนายสงวน แสงวงศ์กิจนายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจนายเสนาะ รอดระหงษ์
8สน16586โกลด์ สตาร์ เทค จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายนายชัชนภ บุญล้ำเหลือนางสาวกนกวรรณ รัตนโยธินนางสาวมาลินี วงไกร
9สน9757โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)พลังงานไฟฟ้านายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลีนายณรงค์ชัย วิสูตรชัย
10สน13037โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย) จำกัดแผ่นอลูมิเนียมเคลือบด้วยเรซิ่น สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนางสาวรังสินี ภูสมจิตรนางสาวชมพูนุท สีหะวงศ์นายอาณัติ เหล่าโกทา
11สน12173เข็มเหล็ก จำกัดผู้แทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์สกรูฐานรากสำเร็จรูปนายประเสริฐ ธรรมมนุญกุลนายสุรพล สุทธจินดานายประทีป ธรรมมนุญกุล
12สน5439คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัดรถจักรยานยนต์นายธีรยุทธ์ ดียืน
13ทน8004คิมเบอร์ลี่ โกลฟ จำกัดถุงผ้า ถุงมือยาง ถุงมือทุกชนิดนายอรรถพล พงษ์มิตร
14สน10101เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)ผลิตอุปกรณ์ใช้ในการเกษตรนางสาวณัฐวดี ปันอิยะนางสาวรัตนาพร บุตรโท
15สน12017เค.เอส.วู้ด มหานคร จำกัดแปรรูปไม้ยางพารานายชาตรี แสงวงศ์กิจนางยุวดี แสงวงศ์กิจนายสงวน แสงวงศ์กิจ
16สน1646เคอาร์อาร์ สตาร์ช จำกัดแป้งมันสำปะหลังนายฮิม จิรัฐพิกาลพงศ์นายสมศักดิ์ นวบูรพากุลนายเสรี จิรัฐพิกาลพงศ์
17สน10388แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์นายพงษ์พันธุ์ ล้วนเมืองนายสันติ วุฒิรัตน์นายวิชัย จิรบันดาลสุข
18สน15395โคร์สเทก แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเซ็นเซอร์ยานยนต์นายเชาวฤทธิ์ บุญผ่องศรี
19สน11367โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัดโพลีคาร์บอเนต โพลียูรีเทน
สารเคลือบกาว และผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน
นายสุธี ศรีใสนางสาวจุไรรัตน์ ชโลกุล
20สน12862จงเป่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเหล็กล้าง (ชนิดเม็ด)นายปรีชา พงษ์สวัสดิ์นางสาวอำไพ ครองยุทธนางสาวดลนภา ทิมทอง
21สน8499จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)สูบส่งน้ำดิบนายบดินทร์ อุดลนายศุภทรรศ สาพิมาน
นางสาวแสงระวี วิริยาเมธาโรจน์
22สน4129จี สตีล จำกัด (มหาชน)เหล็กแผ่นรีดร้อนนายสมบัติ บุญเสรฐนางสาวภรณ์ณัฏฐ์ชนา หมดมลทินนางสาวปิติยา โพธาศรี
23สน15021จี.ยูเนี่ยนพาเลทไม้นายอรรถพล พันธ์เฉลิมชัยนางสาวรวิวรรณ พันธ์เฉลิมชัย
นางสาวอารียา พันธ์เฉลิมชัย
24สน5057จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัดกรดเทเรฟทาลิกนายเกษม ลีวงศ์เจริญนายสิริศักดิ์ เจริญกิตปีตินายพิจักษณ์ มีทอง
25สน16132เจเคย์ เอ็นจิเนียริ่ง (2016) จำกัดปั๊มนางสาวยุภาวดี วิลาวัน
26สน16081เจทีซี เทคนิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดซ่อมเครื่องจักรนายจักรกฤษ ศรีเชียงสา
27สน862เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)อาหารสัตว์นายกังวาน จินตนานางสาวดารุณี สุวัฒนากุลกิจ
28สน13980ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทพลาสติกนายนัฐพล ตัณฑดิลกนางสาวมาลัยทิพย์ คำไกรนางสาวสาคร เหรียญเพิ่มพงศ์
29สน10972ซันชัย เฟอร์นิช จำกัดเฟอร์นิเจอร์นางจารุวัส แสงแก้วนายศุกรัฐ แสงแก้วนายสงวน แสงวงศ์กิจ
30สน5968ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)ถุงมือยางแบบมีแป้ง ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง
ถุงมือยางผ่าตัด ถุงมือแม่บ้าน
ถุงมือครีนรูม
นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรมนายศิรสิทธิ์ พศวัตร
31ทน2542ซี จี เอ จำกัดOEM, OBEM, Electronic, Automotiveนายธนกฤต คุปกาญจนา นางสาวปานวาด คุปกาญจนา นางสาวสุภาวดี กว้างขวาง
32ทน7473ซีเค พาราวู้ด จำกัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานายซิ เปง โออยองนายคา ลอค โออยอง
33สน16147ซีพี เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดซ่อมบำรุงเครื่องจักรนางสาวชลธิชา โภคทรัพย์
34สน2780ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)พลาสติกชนิดแข็งนางสาววาสินี โชติช่วงนางสาวมาลิน ศรีชื่นนายสุเมธ ศรีนวล
35สน13740ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัดยางผสมสารเคมีนางกุลิสรา ปภาสิทธิมงคลนางธนพินท์ วงศ์ศรีสกุลนางสาวณิรินดา อังคณากรกุล
36สน16317ซีอาร์3 (ประเทศไทย) จำกัดบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมประเภทโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี น้ำมัน และพลังงานนายแสนพิทักษ์ เดชปัญญารัตน์นางนุชนารถ ลาภาสระน้อยนายวริศร์ อินทรกำแหง
37สน9073ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดยางรถยนต์นายประสิทธิ์ ประวรรณะ นางสาวอัจฉราพรรณ เกษตรวิสัย
38สน5026เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัดกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์นายชาญชาย เอื้อจารุพรนางสาววิไล ประเสริฐวรนันท์
นายพัลลภ พูลวิทยกิจ
39สน3929เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัดเคมีภัณฑ์ DOP,DINP
นายเกรียงไกร ลุยะพันธ์นายนวภัทร วสุธวัชนายสมหมาย วอนเมือง
40สน2397โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นายอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่ามนางฉวีวรรณ วัฒนชัยยากุล
41สน12584ไซเบอร์บ๊อกซ์เอ็กซ์เพรส จำกัดกระดาษลูกฟูกนางสาวธิติยา มิตรเมฆ นางสาวชุลีพร จันทร์สังข์
42สน4930ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัดผลิตน้ำใช้เพื่อการอุตสาหกรรม บริการบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลาง
บริการเผาขยะส่วนกลาง
นายสุนทร คงสุนทรกิจกุลนายรักษ์พล กังน้อย นายทวีวัช เอี่ยมสุวรรณ์
43สน9138ดานิลี่ จำกัดเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล
นายกตัญญู โกมุทมาศ
44ทน11157ดีซีพลัส อินทิเกรชั่น จำกัดระบบรักษาความปลอดภัย
นายเดชอานันท์ ทิพย์มณีแนม
45สน13503ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัดประกอบโครงสร้างเหล็กนายมานิตย์ จิ้มลิ้มเลิศ

นายศักดา ทรัพย์สมบูรณ์
นางสาวปัญจารีย์ บุญประเสริฐ
46สน9649ไดโด สิทธิผล จำกัดโซ่รถจักรยานยนต์นายสมยศ ทองบัณฑิตนายนเรศ กลิ่นบ้านหม้อ

นายณรงค์ ผงคลี
47สน3489ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัดผลิตเม็ดพลาสติก
นายวสันต์ วรสิทธิชัยกุลนายจักรกฤช พงษ์ชื่นนางพัชรี ทองพูล
48ทน3539ตะวันออกพัฒนา จำกัดทรายแก้วนายจักรพันธ์ กสิกรรม
นายธีรเดช วิภาคเบ็ญจานุภาพนางสาวจรรยา มูลมาตร
49สน2934ตั้งฮะฮวด จำกัดทรายนางดุษฎี ตั้งจิตเอื้อบุญ นายธีระศักดิ์ ตั้งจิตเอื้อบุญ
50สน15880ทรู ไลน์ เมด จำกัดเครื่องมือแพทย์นายภักดี งามดีนางศุภิรัตน์ งามดี
นายปิยะภัทร งามดี
51สน16135ทัชพอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดรับเหมาก่อสร้างนายมานพ วงศ์ยังนางสุจิตรา แผ่ตระกูลนางวราภรณ์ เพชรล้ำ
52สน7426ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เหล็กนายรุ่งโรจน์ เลิศอารมณ์นางปิยมา วงศ์ไพศาล
นายพรชัย ฉันทะธัมมะ
53สน11987ที.เค.เฟอร์เทค จำกัดเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารานายทิวา กล้าหาญ นางปราณิศา กล้าหาญ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
54สน16840ทีทีเค คอนกรีต จำกัดคอนกรีตสำเร็จรูปนายอติชาต ลำดับชั้น
55สน4061ทีพีไอ คอนกรีต จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จดร.วิรัช ฉัตรดรงค์
นายโกสินทร์ เกษทอง นายแดน ปรีชา
56สน2567ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)เม็ดพลาสติก ปูนซีเมนต์
ปูนสำเร็จรูป
นายปรกฤษฎ์ เลี่ยวไพรัตน์ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ นายแดน ปรีชา
57สน10068ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์ จำกัดแผ่นฟิลม์พลาสติกนางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์
ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ นายแดน ปรีชา
58สน13173ทีเอฟ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยนายสมเกียรติ เอกปริญญารักษ์ นางกฤตธีรา เอกปริญญารักษ์
59สน12789ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดผ้าผืนนายวู ยู่ เฉิน นางสาวทิตา ผัดโพธิ์
60สน14315เทค เอ็นซี จำกัดจำหน่ายเครื่องจักรและผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัตินายสมยศ ทองบัณฑิต
นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ
61ทน8079เทคโทรนิค จำกัดออกแบบ ติดตั้งเครื่องมือวัดอัตราการไหลในอุตสาหกรรมนายชัชวาล เจตจำนงกิจ
62สน14384เทคโน คิไค จำกัดชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์นายสัญชัย นันทกิจโสภณ
นายสมยศ ทองบัณฑิต
63สน13020ไทย ออยล์ ไพพ์ จำกัดท่อน้ำมันนายแซ๋วเหล่ย ซุน นายจวุน หลี่นายด้ง ซุน
64สน8525ไทย อีทอกซีเลท จำกัดแฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลทนายสุเชษฐ์ ดีมั่งมี
นายสงวนพงศ์ งามทรัพย์ทวีคูณ
นายถาวร อรัญญพงษ์ไพศาล
65สน4872ไทย เอ็มเอฟซี จำกัดผงเมลามีนนายนิพัทธ์ ล้ำเลิศลักษณชัย
นายจักรเทพ ไมตรีประศาสน์
นายนพดล จันทร์เรือง
66สน5929ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัดสารเคมีที่จะไปผลิตเป็นอคิริค สารเคมีที่จะนำไปผลิตเป็นสีอคิริค
แผ่นอะคริลิก
นายสุนทร ประสพชิงชนะนายสมยศ สมบัติชัยศักดิ์ นายปกป้อง สุขได้พึ่ง
67สน7670ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เหล็กลวด เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นกลม ลวดเหล็กอบอ่อน
ตะปูเกลียว สลัดเกลียว แท่งเกลียว
นายคมศักดิ์ เจียรวิชญ์ นายเวิน ชุน เฟิง นางสาวอรุณ อาสินวิริยะ
68สน7884ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จำกัดพื้นรองเท้าชั้นกลางนางสาวนัฐณี รติชนนายทวีศักดิ์ ภูชิวัฒนพงษ์นางวราภรณ์ ทรัพย์อุดม
69สน13125ไทยแทฟฟิต้า จำกัดเส้นใยสังเคราะห์ ผ้าไนล่อนแทฟฟิต้า
ผ้าลามิเนต ผ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
นายสุพจน์ ชัยวิไล
นายมนตรี สืบประดิษฐ์นายประวิทย์ อ่ำโพธิ์
70สน13077ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัดระดาษคราฟท์ กล่องกระดาษลูกฟูกนายชาดิศ ตรัสโฆษิต
71สน272ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)พีวีซีเรซิน พีวีซีคอมเปานด์ โซดาไฟนายอภิชัย เจริญสุข นายสมชาย ถนอมจิตวิสุทธินายภักดิ์พงษ์ เกิดผล
72สน2014ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดโพลิเอททีลีนชนิดต่างๆนายธาร์นา เสนีนายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา นายนพดล จันทร์เรือง
73สน4756ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัดโพลีคาร์บอเนตนางวีรวัลย์ วิญญาภาพ

นายวสันต์ แสงหมี
74สน4755ไทยโพลีอะซีทัล จำกัดเรซิ่นนายเอกพงศ์ วงศ์ณรัตน์
นายเคารพ ศรีวราลักษณ์
75สน12222ไทยไม้ซุง จำกัดไม้แปรรูปยางพารานายธีรพงศ์ ชินวงศ์สมพรนายอัครินทร์ ชินวงศ์สมพร นางสาวชัชนิษฐ์ ชินวงศ์สมพร
76สน4848ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ข้อต่อข้องอเหล็กกล้าไร้สนิม เพลากลมเห็ลกกล้าไร้สนิมนายคีย์ตะวัน บัวจันทร์
77ทน7332ไทยวูด สยามอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัดแปรรูปไม้นายคมกฤษฎ ศุภเวชพงศ์นางสายธาร สุขสอาด
78สน1431ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลวดเหล็กสำหรับสปริง
ลวดเหล็กสำหรับซี่ล้อจักรยานและมอเตอร์ไซด์
นายพัฒนา สุขเกษม
นายสง่า จารุทัศนีย์
79สน15724 ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัดซ่อมท่อก๊าซอุตสาหกรรม
นายชิตชัย ศฤงคารินทร์นายชินอิจิโร่ นาคาโนะ
80สน1667ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)รมควันยาง น้ำยางข้น
ยางแท่งเอสทีอาร์,สกิน,ยางเครป
นายวิชัย กิตติพล
81สน15225ไท่ฮั้ว นิว เอ็นเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จำกัดชิ้นส่วนอะไหล่ส่วนประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์นางสาวนันทวัน เคนมานางสาวบรรณสรณ์ กงแก้วนายจรัญชัย กอทอง
82สน16469ธวัชฟาร์ม จำกัดนมพาสเจอร์ไรซ์นางทัชยา รักษาสุข
83ทน8445ธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริการทางวิศวกรรมนางสาวสุภัทรา โสตถิโสภณนางสาวดารณี เสนาวงศ์ษานางณัฐวรินทร์ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
84สน11901นิคส์ อินโนเวชั่น จำกัดนิกเกิลนายธนดล ช้างรู้กิจ
นายวรพงษ์ ช้างรู้กิจ
นายสิทธิชัย ช้างรู้กิจ
85สน13392นูมาน แอนด์ เอสเซอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัดเครื่องอัดอากาศนางสาวหัตถ์มณี ปิยะผลนายอาร์นด์ วีทส์นายลูก้า ซีนี
86สน7251เนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดยางแท่งธรรมชาตินายประทีป เลิศอุทัย
นายปฐมพล ปถมสาคร
นางสาวนัฐณี รติชน
87สน4995ไนเตรทไทย จำกัดแอมโมเนียไนเตรทนายภากร เลี่ยวไพรัตน์
นายวีรพงษ์ รุจนโชตินางสาวสุพิชามนต์ ดลกิจ
88สน13622บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัดเส้นใยเหล็กกล้านายคาซุโนริ มิซุตะนายสัญญา กิตติจารุวงศ์
นางสาววรินทิพย์ สาขามุละ
89สน12007บริหารจัดการไม้ยางพาราระยอง จำกัดไม้ยางพาราแปรรูปนางสาวรัฎติยา ปิตุเตชะ
นางสาวบุญญิศา ชมภูนุช
90สน6283บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมนายบุรินทร์ อมรพิชิต นายสมบัติ ปิยสัจจบูลย์ นายสุเทพ อมรรังสิโรจน์
91สน11118บอลี่ ไพพ์ จำกัดท่อน้ำมันไร้ตะเข็บชนิดต่างๆนายหลิว เจี้ยน เออ
นายโหล จง หลิน นายไฉ่ จือ หง
92สน4536บางกอก คริสตัล จำกัดบล็อกแก้ว เครื่องแก้วนายธรรมจักร พานิชชีวะ นายกุลวัฒน์ ซื่อจริง
นายชูชาติ อุ่นอารมย์
93สน2190บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซทางการแพทย์นายฤทธิเดช แวดล้อม
นางสาววาริศา ศิริประทุม
นางสาวยุวณัฐ ยุวะสนธิ
94
สน1651บ้านแกลงอุตสาหกรรมปลาป่นนางกิมห่อ ลี้เซ่งเฮง นางสาวทิพย์วรรณ ลี้เซ่งเฮง นายอุดมเดช ลี้เซ่งเฮง
95สน1463บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัดเคมีภัณฑ์นายชวพงษ์ ยงวิทยากุล นายชัยสิทธิ์ ถิรธเนศ นางสาวมัลลิกา ตาพันธ์
96สน7899บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินนายอดิศร วังมูล นางสาวกัทลี ดอกไม้
97สน10531บูรพา แพ็คกิ้ง วู้ด จำกัดไม้ยางพาราแปรรูปนายนิรมย์ มุกดาสนิท นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ
98สน919ปตท. จำกัด (มหาชน)สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปิโตรเคมี
ก๊าซธรรมชาติ ค่าเฟ่ อเมซอน ก๊าซหุงต้ม
นายวิสุทธิ์ หนูงาม นายณัฐวุฒิ ปิยะประชากร นายธีรสันต์ กูลมงคลรัตน์
99
สน904ปทุมธานีคอนกรีต จำกัดเสาเข็มคอนกรีต, คอนกรีตอัดแรง เหล็กเส้นแผ่นฝาผนังนายทรงเกียรติ คุณกิตติ นายภัทริศ คุณกิตติ
นายรชต ตาแก้ว
100สน16746ปิยะมณี กรุ๊ป จำกัดบรรจุภัณฑ์สำหรับหน้ากากอนามัยนายปิยะวัฒน์ จิระสกุลการุญ
นางสาวมณีวรรณ เรืองไพศาล
101สน12072บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์) จำกัดชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
นายปวิช อัญญ์มาลิกุล
นายสมยศ ทองบัณฑิต
102ทน5458โปรซีเคียว จำกัดกล้องวงจรปิดว่าที่ ร.ต.ทวิชา ชูพรหมรัตน์
103ทน10563โปรวินเนอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดปั้ม วาล์วนายชานนท์ ภิวันแก้ว นางสาวสิริภา พัทยากร นายโชคชัย กุศลใบบุญ
104ทน1497ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนายประพันธ์ น้อมนำชัย นายภาสกร ศศะนาวิน
105สน13572พรรณรักษ์ ริลว๊ดล้อไม้พันสายไฟฟ้านางสาวธนิชชา ไพโรจน์สรกิจนางสาวฐิพรรัศม์ ตันศรีวงษ์นางสุวรรณา ตันศรีวงษ์
106ทน7093พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดซอฟต์แวร์นายจีรศักดิ์ มานะตระกูล นายยิ่งยง อุ่นเรือนงาม นางสาวนภา ฮุนพานิช
107สน15754พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น จำกัดตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนางสาวณัฐกฤตา กุลสิริธนกรนายสิทธิชัย ตลับนาค
108สน7288พาราอีสเทิร์น อินดัสทรี จำกัดเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารานายประเทือง วงศ์ซิ้ม นางสาวอังสณา อังคณากุลชัย
109สน12014พาเลทไม้ระยอง จำกัดไม้แปรรูปนายมานพ รุจิวงศ์ นางสาวเอมอร รุจิวงศ์ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
110สน16145พิศพันธุ์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมนางสาวณัฐธยาน์ พิศพันธุ์ นางกัลยา พิศพันธุ์ นายเดชา พิศพันธุ์
111สน12895พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดขนส่ง-ขนย้าย คัดแยกเศษวัสดุ
ประเภทไม่อันตราย
นางสาววรรณฉัตร กิจเกษมสินนายสหัสวรรต กิจเกษมสิน
112สน1973พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีนายกร สุวรรณรัฐ นางสาวณศิภัสร์ จิระโอฬารวิชญ์นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์
113สน15522เพาเวอร์ เมจิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดงานระบบไฟฟ้านายสังคม โยทัยเที่ยง
114สน1855แพค เดลต้า จำกัด (มหาชน)ถังพลาสติกนายชยวัศ ผาผ่องนายวิรัช ฤดีผดุงทรัพย์
นางสาวกรณัฐ งามมีศรี
115สน13373โพรลิฟิค ฮีทติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตและบริการอะไหล่ บริการบำรุงรักษางานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนนายภุมริน ซอศรีสาคร นายศรัณย์ กิ่งแก้ว นายชัยพจน์ เมฆสุข
116สน3062โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)เหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็นนายดารากร พรหมสิมา นางสุพัตรา สุตันรักษ์ นางสาวหฤทัย แสงศิริฉาย
117สน15193ฟรอนิอูส (ประเทศไทย) จำกัดเครื่องเชื่อมไฟฟ้านางสาวชญานุช เผือกสวัสดิ์
118สน10308ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัดยานยนต์นายอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล นายตระการ จินดาวิจักษณ์นายสุวิชชา บุณยรัตเวช
119สน15955ภูสินธารา จำกัดรีไซเคิลพลาสติกนายสิขริน ฟ้าประทานชัย นางสาวกัญญณัช สว่างสิงขรนางสาวสุธาวินี ฟ้าประทานชัย
120สน8817มากิ-สุธี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องลำเลียงสินค้านายประเสริฐ ธรรมมนูญกุล นายประวิตร ธรรมมนูญกุล นายประทีป ธรรมมนูญกุล
121สน6372มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัดท่าขนถ่ายสินค้าเหลวและถังเก็บสินค้านายสุวิทย์ วิศิษฎ์วรณัฐ
นายศรัณยู อินทรโชติ นายรังสรรค์ วงศ์ว่องชู
122สน10106มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดปิโตรเคมีโอเลฟินส์นายไพศาล เล็กสกุลไชย นายธวัช ไตรพรทวีเลิศ
นายเอสรินทร์ ศักดิ์พิชัยสกุล
123สน13998มาสเตอร์พีซ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดถังดับเพลิงนายไพฑูรย์ คำนนท์ นายศุภกฤต คำนนท์
124สน5671มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัดไดชาร์จ ไดสตาร์ท
เครื่องเสียงติดรถยนต์ ปั๊มสูญญากาศ อีจีอาร์ วาล์ว คอนโทรล ยูนิต
คอนเนอร์เซนเซอร์
นางสาวทิพากร น้อยเภา
นายศุภชัย ไชยเลิศ นางสาวเภาลีนา พัฒนสุวรรณ
125สน4110มิลล์คอน บูรพา จำกัดเหล็กแท่งนายรณวิทย์ บุญปัญญา นายชาญวิทย์ กราบกราน นางสาวชญาดา แต้มเจริญ
126สน16589ย่งฮวดกรุ๊ป 7895 จำกัดข้าวสารนายชัยวัฒน์ นาถธนกุล
นางสาวนลินี คืนดี
127ทน10848ยอป คอมมูนิตี้ จำกัดโรงงานให้เช่านางสาววิรงรอง กานต์วิศิษฎ์ นายสมบูรณ์ น้ำทองบริสุทธิ์
128สน12766ยัง อิน เทค จำกัดชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศนางสาวทิพย์รส สุรโคตร นางสาวมณฑา อัมพรมหา นางสาววรรณภา รอดสุโข
129สน5187ยางสังเคราะห์ไทย จำกัดยางสังเคราะห์นายเบญจพล ตั้งศรีไพโรจน์ นายปกรณ์ ธรรมเวชวิถี นายมงกุฎ ชินพงสานนท์
130ทน6121ยู.พี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดปั๊มลมนายประสิทธิชัย มังคลานนทชัย นายวิชัย วิจิตรขจี นายทนงศักดิ์ ตันอุดม
131สน15382ยู-การผลิต จำกัดท่อร้อยสายไฟฟ้านางสาวนราภรณ์ หาญมนต์ นายประภัสร์ เต็กหิ้น นางสาวชนัญญา สุนทรเจริญ
132สน12823ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัดสารส้มชนิดอลูมิเนียมซัลเฟต และผลิตกรดกำมะถัน 98%นางจันทิมา เอี่ยมสงวน นายลือชา จำปาหอม
133สน1797ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัดก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซทางการแพทย์นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา นายอรรถพล หวังพิชิต นางบำรุง เขื่อนหนึ่ง
134สน9716โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดยางรถยนต์นางสาวภณิดา ไทยราช นายประเสริฐ หงสไกร
135สน5101รอยัลมอเตอร์เวอร์ค จำกัดหัวหมักชีวะภาพ เครื่องคัดแยกวัสดุ ไบโอดีเซล ไบโอแก๊ส
พลังงานทดแทน เครื่องจักรรักษาสิ่งแวดล้อม
ระบบกำจัดของเสีย
นายพิชัย ถิ่นสันติสุข นางพนิดา รัตนวาร นางสาวเสวิตา ถิ่นสันติสุข
136สน8358ระยอง พาเนล จำกัดไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดนายพรเทพ พิศลพูล นางสาวพิม พิศลพูล
นายอนุศักดิ์ พิศลพูล
137สน16648ระยอง พียู โฟม จำกัดหลังคาเมทัลชีทนางวรินทร์ธร เจริญสินชวศิริ นางสาวธันย์นิชา เจริญสินชวศิริ
138สน15261ระยอง มาบยางพรกรุ๊ป จำกัดพลาสติกนายขวัญชัย เอี่ยมละออ
139ทน8958ระยอง อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัดบริการทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูงนายดำรงค์ สระสาลี นางสาวเพลินจิตต์ ยงชัยสิทธิ์ นางสาวณิรินทร์รดา สุทธะ
140สน11881ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัดแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางนายพรเทพ พิศลพูล นางสาวพิม พิศลพูล นายอนุศักดิ์ พิศลพูล
141ทน6247ระยองสตาร์ จำกัดเช่าพื้นที่นายพัทธ์ ศุภนันตฤกษ์ นายพงส์ ศุภนันตฤกษ์
นางสาวเพา ศุภนันตฤกษ์
142สน5173ระยองโอเลฟินส์ จำกัดเอททีลีน โพรไพลีน
เบนซิน โทลอีน
นายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช นายสมควร ศรีวัฒกพงศ์ นายจิรัฐพล ซุ่นทรัพย์
143สน11874รีนิวคอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดก่อสร้างนายชุมพล วีระบรรเจิด นายอำนวย วังในนายชาญณรงค์ วีระบรรเจิด
144สน7874รีเบิร์ท อินดัสตรีส์ จำกัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานายพิพิธ บุญคง นางสาวพรพิมล แซ่อึ๊ง นายสงวน แสงวงศ์กิจ
145สน16719เรฟ โลจิสติกส์ โคออพเพอเรท จำกัดขนส่งสินค้านายพุฒิพงศ์ กิจชัยสวัสดิ์
146สน11930ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)ฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้ว และล้างถ่านกัมมันต์นางสาวอาภาภัทร สนธิหอม ดร.ธานี เจิมวงศ์รัตนชัย
147สน15716วงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัดรีไซเคิลอุตสาหกรรมหนัก ประเภทวัสดุไม่อันตรายนางสาวณัฐกฤตา กุลสิริธนกร นายสิทธิชัย ตลับนาค
148สน15778วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดล้อแมกซ์อลูมิเนียม
นายหลิว เหวินชิง นายสมพงษ์ เจนกิจสุวรรณ
149ทน8999วัชราวรรณ (2008) จำกัดสินค้าอุปโภค บริโภคนางสาวอุไรวรรณ กิจเกื้อกูล นายสุพร ตั้งสุนทรชัย
150สน11715วินเทอมส์ จำกัดฉนวนควบคุมอุณหภูมินายพิชิต ธีรชัยไพศาล นายสมชาย มินตาไพสิฐ
นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์กระจ่าง
151สน13531วี.เอส.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเม็ดพลาสติกนางพุทธวรรณ สุวรรณรงค์ นายประเมศร์ กุลนิธิชัย นางสาวปราณี ธิปละ
152สน8589วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัดบริการรับ ขนส่ง สินค้านางสาวพนิตา สอนหลักทรัพย์
153สน14362วีทีที พลัส จำกัดรับเหมาก่อสร้างนายธวัชชัย ศิริกรีกุล นายสมยศ ทองบัณฑิตนายฐานวัฒน์ บวรอนันตโรจน์
154ทน10242วีพี กรีนเทค จำกัดบริการกำจัด ขนส่งของเสียอุตสาหกรรมนางสาวพชรภรณ์ พิพิธพัฒนไพบูลย์ นายนิพล กิตติวิริยะอังกูร
155ทน8569วีพีพี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดซ่อมติดตั้งวัสดุทนไฟ ฉนวนทนความร้อนนางพีรญา ศรีใจวงศ์
156สน12562เวิล์ด เวสท์ จำกัดยางปรับสภาพ (รีเครม) เชื้อเพลิงผสมนายสมาน บัวทอง นางสาวทรรศนีย์ บุญกลั่น
157สน12919เวิล์ดสเครพส์ รีไซเคิล จำกัดคัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายนายชนันท์ธิพัฒน์ อารีย์ชน นางบังอร ตันสุขชัย นายประกอบ อารีย์ชน
158สน2520ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัดเฮกเซน ตัวทำละลายเฉพาะประเภท
เพนเทน ตัวละลายยาง
นายขวัญชัย ไชยฤกษ์ นายเศกสรร โรจน์ศิริกุลชัยนายคมกฤช หิโตปกรณ์
159สน12643ศุทราแลนด์ จำกัดไม้ยางพาราแปรรูปนายธันวา แพสุขชื่น
นายศักรินทร์ ผาสุขยืด นายธนสรณ์ วารวิวัฒน์
160สน12987ศุภาคย์ จำกัดยางแผ่นรมควันอัดก้อนนางสาวศุจิกร กิตติไพศาลศิลป์
161สน12986ศุภาคย์ วู้ด จำกัดไม้แปรรูปนายลัทธภาคย์ กิตติไพศาลศิลป์
162สน1676ส.กิจชัย จำกัดเฟอร์นิเจอร์นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ นางสาวธัญธร แสงวงศ์กิจ
163สน9665ส.พลายวู๊ด จำกัดแปรรูปไม้นายสงวน แสงวงศ์กิจนายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ
164สน8409สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จำกัดสายพานรถยนต์ สายพานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรม
นายสัมพันธ์ ปุ้ยพันธวงศ์
นางสาวประคุณา หัสดี
165ทน10662สตีลมาร์ควาล์วนางสาวชนิตา นาคอินทร์ นางสาวณัฏฐณิชา นาคอินทร์
166สน12186สปาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดแม่พิมพ์โลหะนายสมยศ ทองบัณฑิต
นายวินัย แก้วอิ่ม
167สน10570สยาม โทเซลโล จำกัดแผ่นฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์
นายทรงพล เพ็ชรสมบัติ
168สน11676สยามทิมเบอร์ จำกัดไม้ยางพาราแปรรูปนายวีระชัย เหล่าฤทธิไกรนายรัฐกฤษฏิ์ สุขสิริสินธุ์ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
169สน10535สยามพารา อินเตอร์วูด (ไทยแลนด์) จำกัดแปรรูปไม้นายคมกฤษฎ ศุภเวชพงศ์ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
170สน2107สยามมิชลิน จำกัดยางรถยนต์นั่งและยางรถบรรทุกเล็กนายพิเชษฐ เภาบัว นางสาวขวัญเรือน เดชทองพงษ์ นางสาวขวัญใจ ภักคีรี
171สน4837สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัดลวดเหล็กกล้า สำหรับคอนกรีตอัดแรง ตะแกรงลวดเลห็กกล้าเชื่อมตัดเสริมคอนกรีต
ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิดงานคอนกรีตอัดแรง
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวเคลือบโพลิเอททีลีน
นางสาวนัยนา ทำเนาว์ นายสิทธา สุวรรณาพิสิทธิ์
นางสาวอุษา บุญเกิด
172สน1286สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น
เครื่องแกงสำเร็จรูป
นายอมรวัฒน์ น้ำดอกไม้ นายสาโรจน์ เอกสิทธิ์บัญชา
173สน9123สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)สวนอุตสาหกรรมนายเจริญ ศักดิ์ศิริศิลป์
174สน10533สหกิจแกลง จำกัดไม้แปรรูปนายสงวน แสงวงศ์กิจ นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ
175สน11992สามเค รีไซเคิล จำกัดประมูลเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรมต่างๆนางสาวธัญญามาศ เปาอินทร์
176สน13286สำเภาทอง ทรานสปอร์ตขนส่งสินค้านายชาคริต วงษ์น้อย
177สน320สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดสีรถยนต์ สีทาอาคาร สีอุตสาหกรรม สีมอเตอร์ไซร์
นายจินณรงค์ อัศวเรืองชัย นายจำนงค์ อัศวเรืองชัย
178ทน8341สุไทโยลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นนายชยกร จึงขจรกิจ
179สน9928สุธี ดิชเฮด แอนด์ เมทเทิลฟอร์ม จำกัดฝาถังเหล็ก ฝาถังสแตนเลสนายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา นายประเสริฐ ธรรมมนูญกุล นายประทีป ธรรมมนูญกุล
180สน6566สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัดแทงค์เหล็กและสแตนเลสนายสุรพล สุทธจินดา นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุลนายประวิตร ธรรมมนุญกุล
181สน1396เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)ผลิตภาชนะเครื่องใช้ในครัวนายเอกชัย ยังวาณิช
นางพจนี สฤษดิชัยนันทา นายชาตรี ยังวาณิช
182สน12604เส้นดี 99 จำกัดเส้นก๋วยเตี๋ยวนางสาวศุภานัน กิจปภาพงศ์
นายกิตติ กิจปภาพงศ์
183สน2551หงม่าวไบโอเคม จำกัดผลิตปฏิชีวนะเคมีนายบรรพต อินทรีสว่าง
184สน15550หอมมีสุข จำกัดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนางพิกุล กิตติพล นายศุภเศรษฐ์ กิตติพล นายกฤตเมธ กิตติพล
185สน3130เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เข็มติดเหล็กกล้ารีดร้อนดร.เภา บุญเยี่ยม
นายปิยะ ชัยรัตน์
นายปฐมชัย จันทระ
186สน4911ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด และมาสด้านางสาวชื่นกมล บุญอาภา นางวิบูลย์ศรี แสงแก้ว นางสาวศันสนีย์ กำเนิด
187ทน6534อังคณาลัมเบอร์ จำกัดไม้ยางพาราแปรรูปนายชัชชัย อังคณากุลชัย
188สน2560อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้างนายจุมพต กาญจนปัญญาคม นายเจษฎา ชูชาติ นายอภินันท์ จาวร
189สน1389อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตมันสำปะหลังแปรรูปส่งออกนายพงษ์ธร ไมตรีมิตร นางสาววารุณี โซ๊ะมัน นางสาวจิราวรรณ บุญเฉลิม
190สน7606อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัดกรดเทเลฟทาลิคบริสุทธิ์นายโกเมน ศรีไชยวาน
150สน5147อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)DTY (Polyster Draw Textured Yarn) POY (Polyster Partially Oriented Yarn)
SDY (Polyester Spin Draw Yarn) PSF (Polyester Staple Fiber)
BSF (Bicomponent Staplefiber)
นายราเมซ กุมาร นาซิงปุระ นางสาวอรุณี เมืองศรีนุ่น นายสมเดช ไชยสุรินทร์
151ทน7150อินเตอร์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดบริการขนส่งสินค้านางสาวรวิกร สยามิภักดิ์
นางสาวณัจยา สยามิภักดิ์ นางสาววารี กิจเจริญ
152ทน7580อินเตอร์เนชั่นแนล วอเตอร์ เมเนจเมนท์ จำกัดจัดการด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนายพินัย พวงมณี
153สน11976อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัดโพลียูรีเทนโฟมนางสาวดวงพร หลำเจริญ นางสาวดนิตา ธงทองทิพย์นางรุ่งนภา วชิรธัชธีระ
154สน8376อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานางโสภา หวังลัดดา
นายธงชัย หวังลัดดา นายสงวน แสงวงศ์กิจ
155สน7818อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัดผลิตสารเคมี ซิลิกอนไดออกไซด์นายส่งเสริม โอวัฒนา นายวิทย์ บรรพวิจิตร นายทนงศักดิ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์
156สน12230อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)เฟอร์นิเจอร์นายอรรถพล ธนาพล นางจริยา เตชะนันท์ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
157สน3185อีสเทิร์น ดีไลท์ฟู้ดส์ จำกัดปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋องคุณกัญญารัตน์ นันทราภิวัฒน์ นายมงคล ศิริมหา
158ทน6677อึ้ง เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
นายนิรันดร์ โอภาสปกรณ์กิจ
159สน12231อุตสาหกรรมไม้ กระแสบน จำกัดแปรรูปไม้ยางพารานายอนุรุธ บุญเหลือ
นายพัลลภ บุญเหลือ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
160สน6810อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)เม็ดไนล่อนนายวัชระ พัฒนานิจนิรันดร นายสุริยน วันเพ็ญ
ว่าที่ ร.ต.สมถวัลย์ บุญประภาศรี
161สน12228เอ.เอส.วู้ด จำกัดไม้พาเลท ไม้แปรรูปนายอนันต์ พานทอง
นายประวิทย์ ถาวรชัยสิทธิ์ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
162สน4852เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัดท่อยางอุตสาหกรรม,ท่อยางสำหรับยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ซิลิโคน
อะไหล่ยางปั๊ม ยางกันชนเรือ ลูกล้อ
นายประเสริฐ บำรุงชัยชนะ นายสมศักดิ์ บุญประสิทธิ์ นางสาวชุลีกร ศิลประยา
163สน12010เอ็น.ดับเบิ้ลยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแปรรูปไม้ยางพารานางเบญจวรรณ ศรีสง่า นายประเสริฐ ศรีสง่า นายสงวน แสงวงศ์กิจ
164สน7747เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัดรวมรวบ ขนส่ง กากอุตสาหกรรมนำไปกำจัดนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
165สน5502เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)แอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ กรดกำมะถัน
ให้บริการคลังสินค้า ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว
ให้บริการท่าเทียบเรือ
นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี นายอมรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ นายสุรพันธ์ เมฆวิบูลย์
166สน4476เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัดเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีอลูมิเนียม (ซิงคาลูม)
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (ทรูซิงค์)
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเคลือบสี (คัลเลอร์บอนด์)
นายกรกฎ ผดุงจิตต์ นายวรพล อังศุลาพิวัฒน์ นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
167สน8472เอพินา อุตสาหกรรม จำกัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางคุณบุศรา อภิญญาชน นายสมเกียรติ อภิญญาชน
168สน11993เอ็ม.ที.เค.ไม้แปรรูปนางพัชรี มนทกานติ
นางสาวพิมพ์รดา มนทกานตินายสงวน แสงวงศ์กิจ
169ทน5274เอ็มพี ยูนิฟอร์ม อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัดชุดยูนิฟอร์มพนักงาน โรงงานนายยนต์ มีพันธ์
170สน12185เอสอาร์พี โพลีแพค จำกัดบรรจุภัณฑ์พลาสติกนายสิริปพัฒน์ โอภาสประภากร นางสาวภัชราวรรณ พันธ์สมุ นายภัทรพงศ์ สุวรรณหงษ์
171สน13048แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพนายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์นางสาวดุสิตา โกละกะนายประกฤษฎิ์ แสงทองอโณทัย
172สน5672แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดกระเบื้องมุงหลังคานายชัย มนูญพงศ์
173สน5572แอร์โรคลาส จำกัดยางฉนวนกันความร้อนนายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์นายปรีชา จั่นอาจ นางสาวจรัญญา บุญโนนแต้
174สน11170แอร์โรเฟลกซ์ จำกัดฉนวนยางกันความร้อนนางสาวจรัญญา บุญโนนแต้
175สน621ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)โรงกลั่นน้ำมั ปิโตรเลียม สไตรินิก
เม็ดพลาสติก โอลิฟินส์
นางสาววีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร

นางสาวอาภา รติยานุวัฒน์
176ทน8341สุไทโยลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัด  ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นนายชยกร จึงขจรกิจ
177ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและขายสารเคมีนางสาววารุณี สุจริตนางสาวปรีย์ณัฐชยา กันทะวงษ์
178ดี.เอส.รับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์, บจก.
ผลิตน้ำยางข้น 60%
นายสุรัช วรพิทย์พงศ์
นายธีระ วรพิทย์พงศ์
179ที เจ เอช พาราโพรดักส์ บจก

แปรรูปไม้, พาเลท
นายคำรพ สันทนานุการ
นางสาวอัฉรา สันทนานุการ
180นันท์สุรกิจ (2005)
ทำแป้งมันสำปะหลัง
นายสมชาติ นันท์สุรกิจ
นายสิทธิพจน์ ภาสะอนันต์วุฒิ
นายจีระวัฒน์ นันท์สุรกิจ
181พรรณรักษ์ ริลวู๊ด จำกัด

ล้อไม้พันสายไฟนางสุวรรณา ตันศรีวงษ์

นางสาวจิพรรัศม์ ตันศรีวงษ์
นางสาวธนิชชา ไพโรจน์สุรกิจ
182ฟริเกท เทคโนโลยี จำกัด

ระบบไฟฟ้าอุตฯ
และอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัย
นายสุรินทร์ ประยุรธเนศ

นางสาวรัชชยา เถียนติธรรม
183เฟอร์นิรอยส์ จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ยางพารา


นายเรวัต นิพัทธโกศลสุขนายธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข
184ยูเนี่ยน ฟอร์เรส จำกัด
ไม้ยางพาราแปรรูป
นางสาวพิมพ์นารา ถนอมธีระนันท์

นายปวีร์พิตต์ วริทธิ์ธรนิรุท
185รวมเศษ จำกัด


รับซื้อ-ขายเศษเหล็ก ของเก่าทุกชนิด
นายเชน ศรีจักร์
นายณัฐกิตติ์ กิตติณัฏฐพงศ์

นางสาวสุราลัย ยงอยู่
186ระยอง มาบยางพรกรุ๊ป จำกัด

รีไซเคิล

ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เอี่ยมละออ

นางวิมล เอี่ยมละออ
187วีซีเอสเอเชีย จำกัด
เหล็กโครงสร้าง และผลิตเหล็กปลอก
เสา-คาน/ตัดแนบ
นายทรงศักดิ์ ไทยเพชร์กุล
นางสาวกมลวรรณ ไทยเพชร์กุล
นางสาวปิยะวรรณ ไทยเพชร์กุล
188วีพี กรีนเทค จำกัดกำจัดกากตะกอนของเสียอุตสาหกรรมนายนิพล กิตติวิริยะอังกูร

นางสาวณัฐธยาน์ เจริญทรัพย์
189เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จำกัดบริการรับกำจัดกากตะกอน้ำเสีย
และผลิตดินชีวภาพ
นายมณฑล ทรรทุรานนท์

นายพีรพงศ์ จันทร์วิไล
190ส.โชคชัย รวมเศษคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่ไม่เป็นอันตราย
นายสุรินทร์ เปาอินทร์

นางสาวเสาวณี เปาอินทร์
นางสาววิมลสินี อภิชาติเจริญพร
191สยามชัยพาราวู้ด จำกัด
แปรรูปไม้ยางพารานายบวรนันท์ สมุทรานุกูล

นางสาววรรณภา เสริมสันติ
นางวรรณา สมุทรานุกูล
192หมิง อัง อุตสาหกรรมลาเท็กซ์ จำกัดผลิตน้ำยางข้น

นายวิชัย กิตติพล
193อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (สาขา2)เม็ดพลาสติก
นางสาวสุรางค์ คุณงาม

นายมาโนช สุประพันธ์
194เอ.เค.โฮลดิ้ง ระยอง จำกัดโรงแรม
นางอนุชิดา ชินศิรประภา

นางสาวธนิชยา ชินศิรประภา
นายนิรุตน์ พิศลพูล
195เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำกัดผลิตท่อเหล็กต่างๆ
และโครงสร้างเหล็กต่างๆ
นางสาวปัทมา จันทรวัชร
196เอเซียพาราวู๊ด จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ยางพารา
นายสมศักดิ์ อัชรีวงศ์ไพศาล
197เอส.ซี.ไอ.อินดัสทรี (1994) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถจักรยาน
นายฐานวัฒน์ ยิ่งพัทรสวัสดิ์

นายธนทัศน์ ปะนามะตัง
นางสาวมัทนัน นาคานุรักษ์