วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์จำกัด มอบตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลปลวกแดงและโรงพยาบาลนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานฝ่าย SMEs เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง