วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท วินเทอมส์ จำกัด และ บริษัท ดับบลิวเอชเอระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด มอบตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลบ้านค่ายและโรงพยาบาลระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยองครั้งที่ 8/2563 โดย มี นาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง