วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ Greening industryThrough Low Carbon Technology Applications for SMEs ณ โรงแรม Holiday inn

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. สภาอุตสาหกรรมจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุคดิจิทัลในอนาคต” โดยมี คุณ สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้บรรยาย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ที่ปรึกษาบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องสร้อยทอง 4 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง