วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Industry ด้วยเทคโนโลยี IOT ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 3 กย.62 อบรมหลักสูตรที่ 20 “การขันแน่นเครื่องจักรและหน้าแปลน” ณ สภาฯ ระยอง โดยมีคุณ สุริยน วันเพ็ญ รองประธานสภาฯ ระยอง ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรม 26 คน วิทยากร คุณพงษ์นรินทร์ หาญศิริวัต บมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย)