วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังจังหวัดระยอง ปี2562 และวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดในปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. อบรมหลักสูตรที่ 22 “หม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมี คุณสุริยน วันเพ็ญ รองประธานสภาฯ ระยอง ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรม 30 คน วิทยากร คุณพงษ์นรินทร์ หาญศิริวัต บมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย) ณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ คุณ พิชิต ธีรชัยไพศาล กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญเปิดสำนักงานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 10 กันยายน 62 เวลา 09.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจัดอบรมหลักสูตรที่ 21 “มาตรฐานงานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรและพิกัความคลาดเคลื่อนงานสวม” ณ สภาฯ ระยอง โดยมีคุณ สงวน แสงวงศ์กิจ รองประธานสภาฯ ระยอง ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม 26 คน วิทยากร คุณ พงษ์นรินทร์ หาญศิริวัต บมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย)

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Industry ด้วยเทคโนโลยี IOT ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี