ร่วมฟังความเห็นฯโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมรับฟังความเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

ptt1 ptt2

สัมมนาโครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมกับสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาโครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสร้องทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง

smi1 smi2

พิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระนารายณ์ขึ้นประดิษฐาน

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม ร่วม ใหม่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d1 %e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d2