โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การขับรถโฟล์คลิฟท์” โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

s__96665607