อบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ”

13260214_1554224698214872_1429741331520835499_n

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยองนำผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ” เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (มหาชน)