สัมมนา EEC..คนไทยได้อะไร? ครั้งที่ 2 และร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง”การพัฒนาคนรองรับEEC”

s__101711874