สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้มีการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 19 เพื่อนำรายได้สนับสนุนการกุศลและกิจกรรมของสภาฯ

s__116523028 s__116523029