วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 คุณ สงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวิ่งโครงการ “ก้าว เพื่อเก้าโรงพยาบาล” โดยวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการรักษาพยาบาลที่มีความขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลภาครัฐทั้ง 9 แห่งในจังหวัดระยอง โดยระยะทาง 289 กิโลเมตร จะวิ่งผ่าน 9 โรงพยาบาลใน 8 อำเภอของจังหวัดระยอง ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง