วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. อบรมหลักสูตรที่ 23 “พื้นฐานอุปกรณ์เครื่องมือวัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต ” โดยมี คุณสุริยน วันเพ็ญ รองประธานสภาฯ ระยอง ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรม 31 คน วิทยากร คุณวิทูรย์​ วิวัฒน์นิมิตดี บมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย) ณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง