วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนามหกรรมสานพลังสุขภาวะภาคกลาง “ร่วมสร้าง สานพลัง สู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลาง” ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น