วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30น. คุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โดยมี คุณ ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะฯในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง