วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา13.30น. ประชุมเตรียมงานในวันที่ 16 ม.ค และปรึกษาหารือกับกรรมการสภาฯเรื่องสถานการณ์น้ำในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง