วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30น. ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมชั้น3 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง