วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30น. ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมชั้น3 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง