วันที่ 13 มีนาคม 2563 คุณสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์ สภาฯ ระยอง ขึ้นกล่าวคำปราศรัยในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้มือด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยและอินเดีย” ในงานสัมมนา “การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจในประเทศอินเดียและความอัศจรรย์การท่องเที่ยวอินเดีย” ณ รร. ฮอลิเดย์ อินน์ จัดโดย สถานเอกอัครราชฑูตอินเดีย