ร่วมต้อนรับพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง

s__84181003 s__84181004