พิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.จังหวัดระยอง ปี 2560

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.จังหวัดระยอง ปี 2560 วันที่ 2 มิถุ นายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%a13