พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotic Academy : MARA) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมืแรงงานและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 -10.00 น. ณ ห้อง Meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a11 %e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a12