ประชุมโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

นายธีรศักดิ์ ตั้งจิตเอื้อบุญ กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%891 %e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%892