ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดระยอง

3 กรกฏาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดระยอง เวลา 13.30 น. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b1%e0%b8%952 %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b41 %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b43