ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายประเทือง วงค์ซื้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

sme1 sme2